Avís legal i política de privacitat

Hotel Gesòria Porta Ferrada | Sant Feliu de Guíxols

Girbau SFG C.B., amb CIF E66531518 i domicili social a Carrer Hospital, 1, 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona), és titular d’Hotel Gesòria Porta Ferrada, dels dominis a Internet www.hotelgesoria.com i www.gesoriaportaferrada.com i responsable del tractament de les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris a través d’aquest lloc web.

Ens comprometem a assegurar que la seva informació personal es trobi protegida i no s’utilitzi de forma indeguda.

En aquest document expliquem qui és el responsable de tractament, amb quina finalitat es tractarà la seva informació personal, la legitimació per al tractament, com la recaptem, per què la recaptem, com la utilitzem, els drets que li assisteixen i també s’expliquen els processos que hem disposat per protegir la seva privacitat.

En facilitar-nos la seva informació personal i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen. Assumim la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea i tenim l’objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

Qui és responsable del tractament?

La nostra empresa és responsable del tractament de la informació personal que realitza dels seus clients. El contacte de Protecció de Dades d’Hotel Gesòria Porta Ferrada és: info@gesoriaportaferrada.com

Per exercir els seus drets dirigeixi’s a l’adreça de correu electrònic: info@gesoriaportaferrada.com adjuntant una fotocòpia i/o còpia escanejada del DNI del sol·licitant.

Amb quina finalitat recaptem la seva informació personal?

Finalitats emparades en la relació contractual:

La raó principal per la qual recaptem la seva informació personal és per tramitar l’enviament de publicitat i promocions i serveis oferts per la nostra empresa, així com atendre a les seves possibles peticions i respondre a les seves comunicacions.

Quina és la legitimació per al tractament de la informació personal?

Per al tractament de la seva informació personal ens basem en la legitimació per diversos motius:

 • Per al compliment d’un contracte i/o relació comercial.
 • Amb el seu consentiment, per exemple, per a l’enviament d’ofertes personalitzades dels productes i serveis de la nostra empresa.

A qui podem comunicar la seva informació personal?

Ha de conèixer que en alguns casos és necessària la cessió de les seves dades a tercers que prestin serveis associats al contracte. En aquest sentit, per a la gestió de les finalitats inherents al desenvolupament de l’objecte del contracte, pot resultar necessari i obligatori per a la prestació del servei, que les seves dades hagin de ser comunicades als diferents proveïdors.

En tots els casos, la nostra empresa assumeix la responsabilitat per la informació personal que ens faciliti, i sol·licitem a aquelles empreses amb els quals compartim la seva informació personal que apliquin el mateix grau de protecció de la informació que nosaltres.

Així mateix, la seva informació personal estarà a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades.

Transferència internacional

La nostra empresa no té previst realitzar transferències de dades a tercers països. La informació personal que recaptem resideix a Espanya.

Ens assegurarem que tant tota transferència de la seva informació personal que realitzem nosaltres o aquells tercers amb els quals compartim la seva informació personal, com la forma en què gestionem la seva informació personal, compleixin amb la legislació que ens sigui aplicable. De totes maneres, la transferència, l’emmagatzematge i la gestió de la seva informació personal per la nostra banda es regiran sempre per la present Política de Privacitat.

Com pot exercir els seus drets?

Vostè té dret a tenir el control sobre la informació personal que recaptem, d’aquesta forma nosaltres també ens assegurem que la mateixa sigui precisa i veraç.

Vostè té dret a obtenir l’accés a la seva informació personal, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. La seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. D’igual forma pot exercir el dret de limitació del tractament de la seva informació personal, sol·licitant-nos la conservació de la mateixa.

En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable de tractament.

Vostè podrà exercir els seus drets sense cap cost i a rebre una resposta en els terminis establerts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades, podent triar entre els mitjans següents:

 • Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a Hotel Gesòria Porta Ferrada (Carrer Hospital, 1. 17220 Sant Feliu de Guíxols. Girona), havent d’adjuntar fotocòpia del DNI del sol·licitant. Si ja ha facilitat l’adreça o adreces de correu electrònic serà imprescindible que ens faciliti la mateixa.
 • Enviant sol·licitud juntament amb una fotocòpia i/o còpia escanejada del DNI del sol·licitant a l’adreça de correu electrònic: info@gesoriaportaferrada.com

Vostè pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no estigui satisfet amb la resposta de l’exercici dels seus drets, per a més detall pot consultar la web www.aepd.es.

Com pot modificar la forma en què contactem amb vostè per informar sobre els nostres productes o serveis?

Pot modificar la forma en què contactem amb vostè pels mitjans següents:

 • Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a Hotel Gesòria Porta Ferrada (Carrer Hospital, 1. 17220 Sant Feliu de Guíxols. Girona), havent d’adjuntar fotocòpia del DNI del sol·licitant. Si ja ha facilitat l’adreça o adreces de correu electrònic serà imprescindible que ens faciliti la mateixa.
 • Enviant sol·licitud juntament amb una fotocòpia i/o còpia escanejada del DNI del sol·licitant a l’adreça de correu electrònic: info@gesoriaportaferrada.com

Per quant temps emmagatzemem la seva informació personal?

Només emmagatzemem la seva informació personal en la mesura en què la necessitem a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per la qual va ser recaptada, i segons la base jurídica del tractament de la mateixa de conformitat amb la llei aplicable. Mantindrem la seva informació personal mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.

En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació. En cap cas es mantindran les seves dades més de 10 anys des de la finalització de la relació contractual, termini de conservació obligatori establert per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Com protegim la seva informació personal?

Ens comprometem a protegir la seva informació personal. Utilitzem les mesures tècniques i organitzatives adequades, amb la finalitat de protegir la seva informació personal i la seva privacitat i revisem aquestes mesures periòdicament.

Protegim la seva informació personal mitjançant l’ús d’una combinació de controls de seguretat tant físics com a informàtics o lògics, fins i tot controls d’accés que restringeixen i administren la forma en què la seva informació personal i les seves dades personals són processats, administrats i gestionats. També ens assegurem que els nostres empleats es trobin degudament capacitats per protegir la seva informació personal. Els nostres procediments indiquen que és possible que li sol·licitem prova d’identitat abans de compartir la seva informació personal amb vostè.

Conforme a la nostra garantia de seguretat i confidencialitat, estem especialment interessats a oferir-li el més alt nivell de seguretat i protegir la confidencialitat de la informació personal que ens aporta. Per això, les transaccions comercials són realitzades en un entorn de servidor segur sota protocol SSL (Secure Socket Layer).

Si en algun moment té problemes per accedir a alguna part de la nostra web, pot ser degut al model o versió del seu navegador o a la configuració de les opcions del mateix. Internet és un mitjà de comunicació i també un nou mitjà que possibilita el realitzar transaccions comercials a través de la xarxa. Per això, una de les principals preocupacions per part dels usuaris que utilitzen internet és la seguretat de les dades a la xarxa.

Com a transacció de Comerç Electrònic s’entén tot el procés de realització d’un acord comercial incloent el contacte entre ambdues parts: client i empresa. Els aspectes que deu reunir tota transacció comercial han de ser:

 • L’Autenticació que ens garanteix la personalitat jurídica o física amb la qual ens comuniquem.
 • La Integritat, és a dir, que el contingut de la comunicació entre ambdues parts no pot ser modificat.
 • La Confidencialitat, que consisteix en la garantia que ningú no autoritzat pugui conèixer el contingut de la comunicació.

Dades de menors

La nostra pàgina web no està dirigida a menors d’edat. No recaptem informació personal de cap mena de menors deliberadament, si no és amb l’autorització del pare/mare o tutor.

Si vostè és menor d’edat, no intenti registrar-se com a usuari del nostre lloc web. Si descobrim que per error hem obtingut informació personal d’un menor, eliminarem aquesta informació al més aviat possible.

Recomanacions i precaucions

Aquestes són algunes de les precaucions que aconsellem prenguin els nostres clients:

 • No facilitar a ningú l’usuari, ni la contrasenya.
 • No apuntar-la a llocs de fàcil accés: ordinador, agenda.
 • Utilitzar sempre el nostre sistema de seguretat SSL.
 • Desconnectar sempre la sessió del navegador amb posterioritat d’haver accedit a una zona de seguretat o d’haver introduït al sistema l’usuari o contrasenya.

Modificacions a la present informació de protecció de dades

Revisarem i actualitzarem la informació de protecció de dades quan es produeixin modificacions a la legislació o algun dels procediments de tractament de la seva informació personal, indicant la data de l’última actualització, contingut i data.

Si tenim la seva adreça de correu electrònic li enviarem un correu electrònic amb informació sobre aquests canvis. En cas de ser necessari, renovarem el seu consentiment perquè ens confirmi que està d’acord amb aquests canvis.